AM VYSÍLAČE V ČESKU

Aktualizace: 28.08.2023

Seznam českých AM vysílačů v pásmu středních vln (522 – 1620 kHz).

Příjem v tomto pásmu je značně ovlivněn jak denní a noční dobou, tak počasím a jinými vlivy (např. bouřka, puštěný televizor, elektromotor, nabíječka telefonu, datové kabely, špatně odrušené autorádio atd.). Tím pádem nelze zaručit příjem daného vysílače na určitém místě vždy stejně. Proto jednou může být příjem stejného vysílače kvalitní a jindy třeba prakticky nemožný (převážně slabší vysílače). V případě, že daná stanice vysílá na stejném kmitočtu z více vysílačů, je možné, že může docházet i k tzv. ozvěně. Velmi také záleží na typu použitého přijímače a správně nastavené antény.

R.I.P. poznámka: 

Na konci roku 2021 ukončil vysílání na dlouhých a středních vlnách Český rozhlas. Tím došlo i k zastavení provozu mnoha vysílacích středisek, včetně legendárních výkonných vysílačů Český Brod – Liblice (výkon až 1500 kW), Uherské Hradiště – Topolná (výkon až 1500 kW) či Prostějov – Dobrochov (výkon 200 kW) a dalších menších středisek (Ostrava – Svinov, Moravské Budějovice – Domamil, Karlovy Vary – Stará Role). Některé již bohužel ukončili i svoji existenci. Například vysílač Topolná byl odstřelen 28.07.2022.

Seznam obsahuje:

  • podrobné informace o stanovištích jednotlivých vysílačů včetně map s GPS souřadnicemi
  • vysílací parametry vysílačů 
  • přehled stanic, které vysílají na jednotlivých frekvencích
  • plánované vysílače a vysílače v koordinaci
  • odkazy na fotografie jednotlivých vysílačů
  • odkazy na internetové stránky stanic a další

© Martin Kadaník (© Smidlib 2023).