Datum: 2.3.2017

Noční LED-ka

Určitě to znáte: Potřebujete si v noci odskočit, máte žízeň či potřebujete zkontrolovat děti ve vedlejším pokoji. Baterku nemůžete po tmě najít, zakopnete o židli, praštíte se o poličku, šlápnete na zvíře a celé to skončí přinejmenším celým probuzeným domem. Malé zařízení umožňuje trvalé orientační LED osvětlení interiéru, aniž by bylo ostré na oči nebo mělo velkou spotřebu, navíc je vybavené proti proudovým impulsům.

Popis zapojení:

Zapojení pracuje na kondenzátorový zdroj proudu, protože ten je energeticky velice výhodný s nepatrnými ztrátami na rozdíl od transformátoru. Impedance kondenzátoru je nepřímo úměrná kmitočtu. To může být velká nevýhoda, pokud se v rozvodné síti objevují krátké rušivé impulsy způsobené většinou zapínáním velkých spotřebičů s indukčním charakterem zátěže. Pro omezovací kondenzátor (zde C1) takový impuls představuje defakto zkrat a zátěží tak prochází po krátkou dobu mnohonásobně větší proud. Obzvláště LED diody jsou na tyto proudové impulsy velmi citlivé a snadno se poškodí nebo rovnou zničí. Pokud je LED poškozena proudovým impulsem, svítí při daném proudu mnohem méně a při malých proudech začíná svítit až od určitého proudu. Zvláště bílé LED Oshino se velmi snadno poškodí. Proto je v obvodu obsažena zenerova dioda a rezistory R2 a R3. Rezistor R2 omezí proudový impuls na max. 300 mA. Zenerova dioda po dobu rušivého impulsu omezí napětí na 12 V a rezistor R3 zajistí, že LED-kou nepoteče větší proud než 40 mA, což by nemělo pro LED-ku představovat žádné nebezpečí.
V případě, že je spínač sepnut, prochází LED-kou proud asi 18 mA, a tak vydává tolik světla, že u ní můžete klidně i číst. Naopak při rozepnutém spínači má proud do LED-ky jen několik set mikroampér a proto intenzita světla odpovídá svitu větší doutnavky.
Seznam potřebných součástek je patrný ze schématu zapojení.

!!! POZOR! Zapojení využívá neoddělené síťové napětí 230 V !!!

Schéma zapojení:

Schéma zapojení - noční ledka.
Schéma zapojení noční LED-ky.

Stavba zapojení:

V tomto případě je noční LED-ka vestavěna do obalu po známé miniaturní zářivce, kterou seženete kdekoliv u Vietnamců nebo na tržištích za pár pětek. Z vlastní zkušenosti ale doporučuji vůbec ji nepřipojovat a nezapínat, protože uvnitř je to vše neuvěřitelně spatlané, takže z 95% vám to hned nebo po čase v lepším případě vyhodí pojistky, v horším opravdu shoří. Proto velím hned rozebrat, vykuchat a použít pro toto zapojení. Vzhledem k malým rozměrům obalu nejsou součástky na plošňáku, ale spojené metodou “vrabčí hnízdo“.

Rozmístění součástek:

Fotografie dokládá rozložení jednotlivých komponentů:

Rozmístění součástek - noční ledka.
Rozmístění součástek v obalu po mini-zářivce

Oživení zapojení:

Pokud si nevěříte nebo si nejste jistí, že máte vše správně, vyzkoušejte si obvod po částech při malém napětí. Nejprve připojte regulovatelný zdroj k Zenerově diodě s polaritou podle elektrolytického kondenzátoru. Pomalu zvětšujte napětí. Při napětí kolem 6 V by se měly začít rozsvěcet LED-ky. Kolem 11 V by odběr proudu měl být asi 30 mA. Při napětí 12 až 13 V by se odběr proudu měl prudce zvětšovat, protože proud začne procházet i přes Zenerovu diodu. Napětí zvyšujte maximálně do hodnoty proudu kolem 100 až 200 mA, aby jste hned nezničili Zenerku. Poté připojte zdroj na usměrňovač na vývody označené vlnovkou. Zařízení by se mělo chovat stejně a to i v případě, že přehodíte polaritu zdroje. Dobré je ještě zkontrolovat, aby kondenzátor C1 neměl zkrat. Na jeho vývodech byste měli naměřit jen odpor paralelně připojeného rezistoru R1. Pokud je vše v pořádku můžete LED-ku zakrytovat. Po připojení do zásuvky svítí LED-ky podle přepnutého vypínače. Buď malým nebo silným jasem.

Jen pro upozornění: Vrcholová špička střídavého efektivního napětí v zásuvce 230 V je asi 320 V, takže kondenzátor by měl být na napětí min. 400 V (doporučuji raději 630 V).
Zdroj: Jaroslav Belza - http://www.belza.cz

ZPĚT NAHORU

© 2009-2020 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.