Datum: 24.1.2017

Malý VKV vysílač alias bezdrátový mikrofon

Tenhle článek pojednává o velmi oblíbené věcičce, která snad nesmí chybět v šuplíku žádného bastliče (především pak začátečníka či v zájmových elektro sdruženích pro děti). Elektretový mikrofonek opatřený jednoduchým VKV vysílačem umožňuje vlastně "živě" se slyšet v rádiu.

Popis zapojení:

Zapojení umožňuje přenést hudbu, mluvené slovo či jakýkoliv zvuk do rozhlasového éteru. Časté využití má tento přístrojek jako tzv. dětská chůvička. Dítě má v pokojíčku mikrofonek a rodiče jej kontrolují ve vedlejší místnosti přes rádio, aniž by u něj museli být. Vysílaček naladíte na obyčejném FM příjmači, ale jeho dosah velmi záleží na kvalitě daného příjmače a především pak na konkrétním místě, lokalitě a použité frekvenci i anténě. Maximum je asi 500 metrů. Je určen především pro CCIR VKV pásmo 87,5 - 108 MHz, ale lze jej naladit i do staršího pásma OIRT VKV 66 - 73 MHz.

Jak to pracuje:

Na bázi předzesilovače T1 je připojen přes vazební kondenzátor C1 malý elektretový mikrofon. Ten napájí rezistor R1. Rezistory R2, R3 a R4 nastavují a stabilizují pracovní bod tranzistoru T1. Oscilátor tvoří tranzistor T2. Jeho frekvenci určuje rezonanční obvod tvořený cívkou L1, keramickým kondenzátorem C4, zpětnovazebním kondenzátorem C5 a okamžité napětí na bázi T2. Báze T2 je připojena na dělič z rezistorů R6, R7 a pro VF uzemněna kondenzátorem C3. Frekvence oscilátoru je modulována NF signálem přivedeným na bázi T2 z kolektoru T1 přes C2 a R5. VF signál z oscilátoru je připojen přes vazební kondenzátor C8 na bázi VF zesilovače tranzistoru T3. Pracovní bod zesilovače je nastaven rezistory R9, R10, R11 a R12 do třídy A. Emitor T3 je pro VF opět uzemněn kondenzátorem C9. Anténa je připojena přes kondenzátor C10 na kolektor T3. Napájecí napětí filtrují kondenzátory C11 a C12.

Schéma zapojení:

Schéma zapojení - malý VKV vysílač alias bezdrátový mikrofon.
Schéma zapojení malého VKV vysílače alias bezdrátového mikrofonu

Oživení zapojení:

Po kontrole zapojení připojíme mikrofonek ke zdroji napětí (možno od 4,5 do 15V). Odběr při 12V by měl být kolem 13mA. Vysílací frekvenci lze nastavit roztahováním (zvyšování kmitočtu) nebo stlačováním (snižování kmitočtu) závitů cívky L1 případně změnou kapacity kondenzátoru C4 (vyšší kapacita = nižší kmitočet). Při nastavování kmitočtu je vhodné použít čítač nebo alespoň přijímač s kvalitním tunerem, protože se může stát, že na přijímači naladíte některý z mnoha tzv. harmonických kmitočtů, které se poznají tak, že mají dosah jen několik metrů a přijímač jej naladí jen v bezprostřední blízkosti vysílače, zatímco vysílač samotný ve skutečnosti pracuje na úplně jiné frekvenci a může zarušovat některou stanici či v horším případě letecké pásmo, které se nachází nad 108 MHz.

Seznam potřebných součástek:

Rezistory:
R1, R5 ..... 2k2
R2 ..... 820k
R3,R10 ..... 4k7
R4 ..... 100R
R6,R9 ..... 15k
R7 ..... 5k6< br /> R8, R12 ..... 330R
R11 ..... 1k

Kondenzátory:
C1, C2 ..... 1M - 2M2 elektrolyt
C3 ..... 2n2 keramika
C4 ..... 47p keramika
C5, C6 ..... 12p keramika
C7, C8 ..... 27p keramika
C9, C10 ..... 4n7 keramika
C11 ..... 100n keramika
C12 ..... 2M2 elektrolyt

Tranzistory:
T1 ..... BC547, KC 508, ...
T2, T3 ..... BF241, BF254, BF199, KF173, ...

Cívky:
L1 ..... 3-4 závity 0,5mm měd. vodiče samonosně na průměru 3mm

Ostatní:
MIC ..... elektretový mikrofonek

T1 je libovolný NPN tranzistor. T2 a T3 jsou VF tranzistory. Pro pásmo VKV CCIR (87,5 - 108 MHz) je kapacita C4 asi 47pF. U cívky všeobecně platí: menší průměr vodiče, větší průměr cívky, větší počet závitů - větší indukčnost - nižší kmitočet a naopak. Rozhodně se vyplatí s cívkou experimentovat. Důležitou část tvoří anténa s jejíž dékou je rovněž nutno experimentovat. U tohoto zařízení postačí obyčejný drát, jehož ohýbáním a přizpůsobováním zvýšíte dosah i kvalitu signálu.

Kmitočet lze nastavit i do pásma VKV OIRT (66 - 77 MHz), které mají starší příjmače. Stačí změnit C4 na 56pF.
Lze nastavit i pásmo 145 MHz, které lze příjímat tranceiverem či přehledovým přijímačem. Zvýšení frekvence se provede zmenšením indukčnosti L1 nebo kapacity C4. Přijímače v tomto pásmu mají nižší frekvenční zdvih, proto je nutné zvýšit hodnotu R5 na asi 15k.

Obrazec DPS:

Plošný spoj má rozměr 40,4 x 16,6mm. Báze tranzistoru T1 se musí ohnout na druhou stranu.

DPS - malý VKV vysílač alias bezdrátový mikrofon.
Deska plošného spoje

Osazení DPS a zapojení - malý VKV vysílač alias bezdrátový mikrofon.
Osazení DPS součástkami

Fotografie hotového vysílače - malý VKV vysílač alias bezdrátový mikrofon.
Fotografie hotového vysílačeZdroj: elektronika.kvalitne.cz

ZPĚT NAHORU

© 2009-2020 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.