Datum: 26.4.2017

LED blikač na 1,5 V

Další varianta LED blikátka nejen na kolo. Podle zvolených hodnot součástek lze u něj nastavit rychlost blikání, které se při velké rychlosti může jevit jako trvalý svit.

Popis zapojení:

Jde opět o jednoduchý obvod. Základem je multivibrátor a tranzistory T1 a T2. Na jeho výstupu jsou krátké kladné impulsy. Kondenzátor C1 se pomalu nabíjí přes odbor R1 a to tak dlouho, dokud se T1 neotevře a poté T2. Po otevření T2 se změna napětí přenese na bázi T1 a celý proces se lavinovitě urychlí. C1 se přes přechod B-E T1 a R2 rychle nabíjí na opačnou polaritu. Když se C1 úplně nabije, tranzistory se přivřou, následně lavinovitě uzavřou a celý cyklus se zase opakuje.

Schéma zapojení:

Schéma zapojení - LED blikač na 1,5 V.
Schéma zapojení LED blikače na 1,5 V

Hodnoty zapojení součástek - LED blikač na 1,5 V.
Hodnoty zapojení součástek pro danou funkci blikače

Tranzistory jsou po většinu času uzavřeny a přes rezistory R3 a R4 se nabíjí kondenzátor C2. Když dojde k otevření tranzistorů, k nápájecímu napětí se současně přidá i napětí z vybíjeného kondenzátoru C2 a LED-ky tak bliknou. Nejlepší je použít vysocesvítivou LED s malým prahovým napětím. Taková LED zde již trochu svítí nebo bliká už při napětí 0,9 V. Intenzitu svícení nebo záblesků LED-ek lze zvýšit, pokud zapojíte místo R4 nějakou diodu (germaniovou nebo Schottky). Intenzita však bude větší jen při větším napájecím napětí, při menším je naopak vhodnější použít rezistor.

U multivibrátoru je nutné vhodně zvolit odpor rezistoru R1. Bude-li totiž odpor moc malý nebo naopak velký, nebude kmitat. Odpor je závislý na maximálním napájecím napětí a zesilovacím činiteli tranzistorů. Když multivibrátor nekmitá, změřte odběr obvodu. Bude-li odebírat jen malý proud (méně než 1 mA) je odpor rezistoru příliš velký. Naopak, při odběru kolem 10 mA je odpor moc malý. Při oživování je vhodné použít na místě R1 odporový trimr a obvod oživit při maximálním napájecím napětí (1,6 V).

Přehled použitelných typů tranzistorů - LED blikač na 1,5 V.
Přehled použitelných typů tranzistorůZdroj: Jaroslav Belza - http://www.belza.cz

ZPĚT NAHORU

© 2009-2020 SMIDLIB.CZ / • Tvorba a správce webu: Martin Kadaník - Liberec - Czech Republic • VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA!

Obsah stránek Smidlib.cz je chráněn autorským právem, který se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění!
Bez souhlasu autora obsahu a správce webu je převzetí, kopírování nebo reprodukce jakékoliv části stránek Smidlib.cz (textů, fotografií, videí nebo jiného materiálu) zakázána!
Pokud není uvedeno jinak, autorem obsahu je správce stránek Smidlib.cz.